Test av LED plantelys mot HPS pære (High Pressure Sodium). Under er resultater fra testen hvor vår E-led Spider 1 – 90 watts LED vekstlys er benyttet mot en 300 watts HPS pære. Forskjellen er dokumentert med bilder.

LED plantelys vs HPS plantelys (1) LED plantelys vs HPS plantelys (1) LED plantelys vs HPS plantelys (2) LED plantelys vs HPS plantelys (2) LED plantelys vs HPS plantelys (3) LED plantelys vs HPS plantelys (3)

Konklusjon/ Data

Gjennomsnittlig vekt på plantene under HPS plantelyset: 51,9g
Gjennomsnittlig vekt på plantene under LED plantelyset: 52,7g
Total strømforbruk for HPS plantelyset: 210,7 kwh
Total strømforbruk for LED plantelyset: 61,3 kwh

Tatt i betraktning statistiske variasjoner, så kan vi si at E-led Spider 1 på 90 watt gir det samme resultatet som en 300 watt HPS pære. Stømforbruket derimot er 70% lavere for LED plantelyset vårt.
Andre fordeler med bruk av LED plantelys mot HPS pærer:

  • LED plantelys produserer mindre varme, og kan derfor settes nærmere plantene
  • LED plantelys har lang levetid. Spider serien har en levetid på 50,000 timer, som vil gi lave vedlikeholdkostnader
  • Lavere strømforbruk. LED vekstlys gir en besparelse på hele 70% i forhold til HPS pærer
  • Enkel i bruk. For Spider plantelysene er det bare å henge opp og sette i stikkontakten. Ingen behov for balast, reflektorer eller kjølevifter
  • Våre LED vekstlys sender kun ut lys som plantene trenger for å vokse. Hele 90% av lyset som sendes ut fra våre LED plantelys kan taes opp av plantene, mens bare 10% for HPS plantelys.
  • LED lys kommer mer og mer, og vil på sikt erstatte de fleste andre typer lys. Vi tror at med våre vekstlys, så har LED lysene blitt så bra og til en pris som er konkurransedyktig med andre mer «gammeldagse» lyskilder for plantelys.